Lenneke de Voogd

Functie:
Leider Programmalijn 4: 6G Ecosysteem

Lenneke heeft meer dan 20 jaar ervaring in innovatie, het opzetten van publiek-private samenwerkingen voor R&D met kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Binnen de TU Delft is zij business developer bij het Innovation & Impact Centre en programma manager voor Do IoT Fieldlab.