Over 6G Future Network Services


Het FNS-consortium bestaat op dit moment uit 60 partners, waaronder toonaangevende telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven en onderzoeksinstellingen. Deze partners gaan gezamenlijk specifieke onderdelen van 6G onderzoeken: softwareantennes, AI-gestuurde netwerksoftware en toonaangevende toepassingen. Daarnaast wordt er een landelijk 6G-testbed gebouwd waarin componenten en applicaties worden getest.

Onze visie

Mobiele netwerken zijn de drijvende kracht achter de digitalisering van onze samenleving. Ze dragen bij aan de groei van het verdienvermogen in alle sectoren van de economie. Door middel van innovatie en samenwerking tussen de bedrijven, kennisinstellingen en de overheid verwerft Nederland een sterke positie in de mondiale 6G-waardeketen en creëert het Future Network Services programma een internationale toppositie voor Nederland in 6G.  Dit geeft een impuls aan de Nederlandse economie en het duurzaam verdienvermogen.

FNS_OVERZICHT_UITWERKING zonder tekst

Nationaal Groeifonds investeert in het FNS Programma

Het FNS-programma heeft een Nationaal Groeifonds-subsidie van 61 miljoen euro  ontvangen voor de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele netwerken: 6G. Naast de investering in fase 1, is er 142 miljoen euro gereserveerd voor fase 2 van dit unieke project.

Tijdlijn

Het FNS-programma is in 2023 gestart met de kwartiermakersfase. Vanaf 1 januari 2024 is het programma officieel van start gegaan en het zal lopen tot 2030. Het FNS-programma is opgedeeld in twee fases.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Topsector ICT steunen het Groeifondsvoorstel voor het realiseren van het Future Networks Services (FNS) programma. Het Groeifondsvoorstel werd ingediend in de derde aanvraagronde van het Nationaal Groeifonds, die begin 2023 sloot

Indiening FNS-programmavoorstel vanuit het consortium via het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het Nationaal Groeifonds

Positief besluit Nationaal Groeifonds-commissie en de voorwaardelijke toekenning van de NGF-subsidie voor het FNS-programma

Definitieve toekenning van de subsidie voor de eerste fase van het FNS-programma

Start kwartiermakersfase FNS-programma

Start van de eerste fase van het FNS-programma. Kick-off van de activiteiten, programmalijnen en werkpakketten

Indienen van het voorstel voor fase 2

Start van fase 2 van het FNS-programma