PL 4: Versterken ecosystemen


Versterking van het innovatie-ecosysteem door middel van een nationaal testbed, internationale samenwerking, het stimuleren van start-ups of scale-ups en het ontwikkelen van talent via een Human Capital agenda.

Nationaal 6G ecosysteem

In programmalijn 4 worden innovaties uit het FNS-programma versneld ontwikkeld via een nationaal 6G-ecosysteem. Dit gebeurt door het opzetten van een nationale 6G testbed-infrastructuur en een open platform voor 6G onderzoek & innovatie, welke zal worden geïmplementeerd in de regionale fieldlabs.

Startups en het MKB worden financieel en inhoudelijk ondersteund in hun 6G innovaties en vanuit een gericht human capital actieplan wordt de ontwikkeling van talent gestimuleerd.

Vanuit PL4 worden de uitgewerkte architectuur, specificaties en de uitkomsten van de testen met het 6G testbed ingebracht bij internationale samenwerkingsverbanden. Het doel is dat de uitkomsten van het FNS-programma worden opgenomen in internationale standaarden voor 6G. Daarnaast wordt er actief bijgedragen aan co-ontwikkeling van technologie en beleid.