6G-Fieldlabs en -innovatie in Noord-Nederland


In de FNS-partnerinterviews, laten we wekelijks een partner aan het woord. Onze partners geven inzicht in de ontwikkelingen en innovaties binnen hun bedrijf en hun rol bij 6G Future Network Services.

Wij spraken in april 2024 met Josca van Dam - sinds najaar 2023 Programmamanager ICCS en werkzaam bij het Centre of Expertise Ondernemen Hanze - over ICCS en de deelname aan FNS.

ICCS biedt expertise en ondersteuning op het gebied van connectiviteit, AI en sensortechnologie. ICCS is dé opvolger van 5Groningen en zet zich in voor het vormgeven van een slimmer en meer verbonden (Noord-)Nederland.

van 5Groningen tot ICCS
Hanzehogeschool Groningen (per april 2024: de Hanze) participeert met ICCS in het FNS-programma vanwege de strategische keuzes en motivaties die voortvloeien uit haar strategisch beleidsplan. De Hanze zet zich al jaren in voor de Digitale Transformatie, onder meer door deelname aan het Programma 5Groningen. Als penvoerder van de EFRO proeftuin 5Groningen heeft de Hanze bijgedragen aan het verbinden van mkb-ondernemers en organisaties aan het onderwijs, het initiëren van studentopdrachten met 5G-technologie, en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Het succes van dit programma heeft geleid tot de oprichting van ICCS, vertelt Josca. “Er wordt verder gebouwd op de expertise en ervaring die is opgedaan in 5Groningen, met een logische naamswijziging naar ICCS. We gaan nu richting 6G en andere communicatietechnologie, daarnaast richt het programma zich op een groter deel van Noord Nederland dan alleen de provincie Groningen.”

Josca ICCS

ICCS Partners
Naast de Hanze zijn de Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en Economic Board Groningen de consortiumpartners binnen ICCS. De commerciële partners zijn Bytesnet, VodafoneZiggo, VMware en KPN.

Deelname aan Future Network Services
Door deel te nemen aan het FNS-programma kan ICCS haar positie in het regionale innovatie-ecosysteem benutten en verder bijdragen aan de ontwikkeling van intelligente netwerken, zoals 6G, in concrete toepassingen. ICCS heeft in de afgelopen jaren veel kennis vergaard in samenwerking met diverse stakeholders, wat haar een belangrijk schakel maakt binnen het innovatie-ecosysteem van de digitale transformatie.
“5Groningen was een proeftuin van ongeveer 7 jaar onder leiding van Peter Rake namens Economic Board Groningen. Peter trad in dienst bij TNO met de start van het FNS-programma vanaf september 2023. Op deze manier is er natuurlijk al een goede verbinding gelegd,” licht Josca toe.

Programmalijn, werkpakketten FNS
ICCS is onderdeel van Programmalijn 4 en specifieker Werkpakket 4.1. “We zijn één van de fieldlabs in het Nationaal 6G testbed, opgebouwd uit een basis ICT-infrastructuur, waaraan prototypes en demonstrators van intelligente componenten en software modules uit PL1 en PL2 aangesloten worden en getest in samenhang met hoogwaardige toepassingen in PL3. Dit biedt unieke faciliteiten aan kennisinstellingen en ondernemers door gezamenlijke innovaties end-to-end te faciliteren en het proces van opschaling te versnellen.”
Naast het bieden van het fieldlab is ICCS ook actief in het informeren en aantrekken van MKB in Noord-Nederland. Bedrijven en ondernemingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben de mogelijkheid om samen met het ICCS hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun producten te innoveren met behulp van toepassing van de nieuwste communicatietechnologie.

Het ICCS Fieldlab
Het ICCS helpt organisaties met connectiviteitsvraagstukken; zij geven advies over de meest geschikte oplossing op het gebied van communicatietechnologie. ICCS streeft ernaar om in de toekomst innovatieve bedrijven samen te brengen, zodat zij in het ICCS-lab in Groningen 6G-innovaties kunnen verkennen en perfectioneren.
Bij  ICCS gaat het niet om de technologie zelf maar om nieuwe praktische toepassingen met de technologie,” vertelt Josca. “Het fieldlab op de Zernike Campus in Groningen heeft een testomgeving waar samenwerking, experimenten en kennisdeling centraal staan. Door samen te werken met verschillende partners, waaronder kennisinstellingen (MBO, HBO en WO), onderzoeksinstituten en industriële partners, zoeken wij de grenzen op van de mogelijkheden van de nieuwste communicatietechnologie.”

Samenwerking met het Do IoT Field Lab van de TU Delft

Binnen FNS is nog een ander fieldlab betrokken, het Do IoT Fieldlab van de TU Delft.
Het Do IoT Fieldlab stimuleert de versnelling van innovatie op het gebied van Internet of Things (IoT). “Deze twee vormen nu de basis, de wens is wel dat er meer fieldlabs komen zodat we heel Nederland gedekt hebben als 6G testbed. Per fieldlab willen we dan ook de USP’s bepalen zodat we niet met hetzelfde bezig zijn.”

Vooruitkijken

In samenwerking met de Hanze en andere vooraanstaande partners binnen het consortium, koestert ICCS de verwachting om de komende jaren indrukwekkende vooruitgang te boeken in de wereld van communicatietechnologie en de ontwikkeling van 6G als vervolg op de ervaringen met 5G.
Josca sluit af: “Het betrekken van bedrijven (MKB) bij pilots blijft altijd lastig, net als in de afgelopen 8 jaar. Ook omdat nog onduidelijk is wat we exact kunnen straks met de 6G-technologie. We zijn daarom heel blij met dit mooie consortium en hebben er zin in, samen komen we verder!”

Meer informatie over ICCS en fieldlab projecten, zie https://www.iccs.nl/