Ontwikkelingen voor het digitaliseren van het energienet


In de FNS-partnerinterviews, laten we wekelijks een partner aan het woord. Onze partners geven inzicht in de ontwikkelingen en innovaties binnen hun bedrijf en hun rol bij 6G Future Network Services.

Recent spraken wij met Elfred van Nieuwamerongen, strategieconsultant bij Alliander Telecom N.V.

Alliander 1 (1)
Bron Alliander: https://www.alliander.com/nl/contact/beeldbank/

Alliander - Liander

Alliander Telecom is de telecomleverancier voor Liander, het netwerkbedrijf dat elektriciteit en gas levert aan huishoudens en bedrijven, met name in Friesland, Gelderland en Noord-Holland. Alliander Telecom levert aan Liander draadloze telecomdiensten voor de slimme meter en distributieautomatisering, en een glasvezelnetwerk voor het ontsluiten van datacenters en onder-, regel- en schakelstations. Alliander Telecom maakt deel uit van het Telecom Cluster Alliander. Een ander clusterbedrijf, Utility Connect, een joint venture met Stedin, is eigenaar van de 450 MHz-frequentie, die wordt gebruikt voor draadloze communicatie. Deze frequentie wordt gebruikt om slimme meters met CDMA uit te lezen, en er wordt nu gewerkt aan het future-proof maken van dat netwerk met nieuwe technologieën. Zowel Alliander Telecom als Utility Connect zijn partners in het FNS-programma.

Deelname aan FNS

Deelname van Alliander Telecom aan FNS biedt de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van toekomstige ontwikkelingen in Nederland en te ontdekken hoe nieuwe technologieën kunnen bijdragen aan de digitalisering van het energiesysteem. Alliander Telecom is alert als het gaat om technologieontwikkelingen die kunnen worden geadopteerd, zodat op termijn de juiste bedrijfsspecifieke use-cases kunnen worden ingebracht.

Elfred licht toe: “Op dit moment zijn er enkele use-cases rondom telecommunicatie die we bespreken met TNO en de TU Delft. Een van deze use-cases heeft te maken met life cycle management van technologieën, waar we ook mee willen gaan testen in het DoIoT Fieldlab. We verwachten zeker dat er in de toekomst meer use-cases zullen komen.”

Veranderend energiesysteem

De energietransitie vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie, wordt gewerkt aan een duurzame samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot. Het definitieve energiesysteem van 2050 heeft nog veel onzekerheden. Wel is duidelijk dat de netten zullen worden verzwaard, uitgebreid en beter benut door bijvoorbeeld het lokaal uitwisselen van energie. Met de afbouw van aardgas ontstaat een combinatie van elektriciteit, warmte, groen gas en waterstof. De beweging gaat van een beperkt aantal energiebronnen (zoals de huidige gascentrales) naar steeds meer decentrale bronnen (zoals windmolens en zonnepanelen). Daarmee wordt het energiesysteem een koppeling van verschillende oplossingen. Elfred licht toe: “Er zijn verschillende mogelijke toekomstbeelden voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het is nog onduidelijk hoe de energietransitie zich definitief gaat ontwikkelen; veel scenario’s zijn nog mogelijk, maar digitalisering van de netten zal in alle gevallen noodzakelijk zijn.”

Drie grote uitdagingen

“Voor telecommunicatie zijn er drie uitdagingen,” vertelt Elfred. “Ten eerste is er het life cycle management van onze energieassets. Die energieassets blijven vaak decennia in het veld, terwijl de telecomtechnologieën ongeveer iedere tien jaar veranderen. De tweede uitdaging is security. Het toenemende dreigingsniveau noodzaakt ons naar zwaardere beveiligingssystemen te kijken. De derde uitdaging is het betaalbaar houden van het geheel. Voor bovenstaande drie uitdagingen moeten we – wellicht binnen FNS – met elkaar iets bedenken.”

Alliander 2
Bron Alliander: https://www.alliander.com/nl/contact/beeldbank/

Toekomst Alliander - FNS

Elfred sluit af: “We zitten nog in een 5G-fase, maar kijken wel degelijk vooruit naar 6G en zoeken steeds meer naar samenwerking. Onze kennis en praktijkervaring vanuit de smart grids brengen wij dan ook graag in bij FNS. Aandachtspunt binnen het consortium is onze specifieke bedrijfstak; wij zijn gereguleerd en moeten ons dus aan de energiewet en andere relevante wetten houden.”