Van start-up naar wereldwijde speler


In de FNS-partnerinterviews, laten we wekelijks een partner aan het woord. Onze partners geven inzicht in de ontwikkelingen en innovaties binnen hun bedrijf en hun rol bij 6G Future Network Services.

We spraken in mei 2024 met oprichter en CEO van ANTENNEX, Anouk Hubrechsen, voormalig onderzoeker bij de groep Elektromagnetisme aan de TU/e. Samen met haar medeoprichters ontwikkelde Anouk een uniek tafelmodel meetsysteem die veel nauwkeurigere en snellere metingen van hoogfrequente antennes mogelijk maakt. Via ANTENNEX, in 2021 opgericht door de antennemeetgroep van de TU/e, brengt ze het meetsysteem nu op de markt voor commercieel gebruik.

Nieuwe start, metingen centraal

De afgelopen jaren kreeg de antennemeetgroep van de TU/e steeds meer verzoeken van grote bedrijven om hun antennesystemen te meten, maar dat paste niet echt bij de TU/e. Hun focus ligt op onderzoek en ontwikkeling, niet op commercialisering, dus een spin-off was de beste oplossing om de markt te bedienen. ANTENNEX begon met meetservices in die systemen, om zo de opbrengsten daarvan te kunnen gebruiken voor productontwikkeling. In januari 2023 startte een nieuw team en zette het bedrijf zich volledig in op de ontwikkeling van een nieuw product met een focus op het versnellen van meetprocessen. “Bedrijven zijn heel veel tijd kwijt aan testen. Wij zijn niet alleen sneller, maar bieden daarnaast ook meetdiagnostiek aan. We zijn dan ook uniek in ons aanbod,” vertelt Anouk.

Reverberation chamber - Closed Black (2)

Chips en antennes meten

ANTENNEX is actief in de test- en meetmarkt voor radiofrequente (RF) systemen. De toepassingen zijn eindeloos, want deze markt richt zich op bijna alle draadloze apparaten. Op dit moment richten zij zich vooral op apparaten van de volgende generatie. Hieronder vallen toepassingen die bijvoorbeeld nog niet op grote schaal zijn uitgerold, denk aan draadloze datacenters of VR en AR. Het zijn toepassingen die enorm hoge datasnelheden en verschillende antennes vereisen. “Het meten van antennes is een ongelooflijk langzaam en verouderd proces. Ons doel is om ze te kunnen karakteriseren met de snelheid en precisie waarmee chips worden gekarakteriseerd. In feite moet de markt echt die kant op, want in 5G/6G-systemen zijn de antennes en chips geïntegreerd, dus er is geen andere manier. Zowel chips als antennes moeten samen in één keer worden gemeten, snel en nauwkeurig,” legt Anouk uit.

5G, 6G

De ontwikkeling van nieuwe generaties draadloze netwerken zit in een stroomversnelling. Momenteel vindt de overstap van 4G naar 5G plaats, maar de volgende generatie, het nog snellere 6G, staat al te wachten. Anouk vertelt over de gevolgen van deze ontwikkeling voor haar bedrijf: “Steeds meer apparaten communiceren via deze draadloze netwerken en bevatten kleine antennes – soms tot wel honderden – die op hoge frequentie zenden en ontvangen. Nu 5G blijft groeien en de daaropvolgende 6G, verwachten we een grote productiestijging.”

Testen wordt steeds complexer

Iedere antenne moet uitgebreid getest worden, vertelt Anouk. “Het is erg ingewikkeld om draadloze apparatuur goed te testen; zeker wanneer deze op een hoge frequentie werkt. Bijna niemand kan dat goed bij de nieuwste 5G- en 6G-systemen, maar ANTENNEX kan deze klus klaren dankzij onze meetsystemen. Een interessante ontwikkeling voor 6G is dat we de antennes op de chip kunnen plaatsen (antenna-on-chip), met volledige integratie tot gevolg. Dat maakt testen complexer, omdat je de chips alleen kunt testen via een draadloze verbinding, en daarbij zit ook de invloed van de antenne. Ook gaan in veel systemen meerdere antennes met elkaar samenwerken, dus nog meer combinaties moeten getest worden. Dit alles brengt veel uitdagingen met zich mee, maar we denken dat we daar nu de juiste oplossing voor hebben. We werken samen met de partners in Programmalijn 1 aan het ontwikkelen van meetapparatuur die geschikt is voor 6G.”

Reverberation chamber - Inside DUT

Toekomst

Anouk geeft aan dat Future Network Services door het Nationaal Groeifonds mogelijkheden biedt als versneller en enabler en is al volop in gesprek met partners in het FNS-consortium. “We zijn een start-up en kunnen ons niet veel fouten veroorloven. De acceptatie van deze nieuwe technologie vraagt ook adaptatietijd. Nu kunnen we ook echt volop aan de slag. Zonder FNS en het Groeifonds hadden we sommige dingen echt niet kunnen doen.” Anouk sluit lachend af met de ambitie voor ANTENNEX: “Een wereldwijde speler worden met een hoofdkantoor in Brabant!”