Uitdagingen in de lucht – kunnen we al bezorgen met drones?


In de FNS-partnerinterviews, laten we wekelijks een partner aan het woord. Onze partners geven inzicht in de ontwikkelingen en innovaties binnen hun bedrijf en hun rol bij 6G Future Network Services. Egbert Swierts van Drone Delivery Services (DDS) bijt de spits af.

Egbert Swierts van Drone Delivery Services

In coronatijd startte Egbert Swierts samen met drie andere ondernemers het bedrijf Drone Delivery Services (DDS) om innovatie rondom autonome bezorgdiensten door de lucht verder te brengen.
DDS stelt als drone operator alles in het werk om partijen te helpen en om projecten op dit gebied in beweging te brengen.
We spraken in april 2024 met Egbert over DDS en de relatie met Future Network Services.
“In coronatijd zagen we wereldwijd dat drones ingezet werden voor medische doeleinden, voor ons een mooi moment om hier ook mee te starten om op een slimme en veilige manier goederen door de lucht te gaan vervoeren. We geloven in een toekomst van drone bezorging maar zijn - met name door de wet- en regelgeving en de uitdagingen voor vervoer door de lucht - nog aan het toewerken naar daadwerkelijke drone bezorging. Echter zijn onze ambities groot, we werken van relatief lichte drones naar steeds zwaardere. Zo hopen we op termijn vracht tot 200 kilogram te kunnen vervoeren. Tegelijkertijd proberen we stapsgewijze de vliegafstand te vergroten, van binnen zicht van de piloot naar erbuiten en van 1 kilometer, naar 10 kilometer, door naar 30 kilometer. Dit laatste is de afstand die wij nodig hebben om vervoer tussen steden en naar de Waddeneilanden mogelijk te maken. Onze stip aan de horizon is uiteindelijk zelfs personenvervoer door de lucht.”

DDS 1

Nederland is nu nog niet klaar voor drone bezorging
DDS is voorloper op het gebied van autonome mobiliteit door de lucht. Om dit mogelijk te maken is snelle, veilige en betrouwbare communicatie over grote afstanden van cruciaal belang. Hierbij krijg je te maken met allerlei bouwstenen zoals techniek, opleiding, wet- en regelgeving, klantprocessen en fysieke infrastructuur. DDS ziet veel mogelijkheden, maar geeft aan dat Nederland nu nog een aantal laatste stappen moet zetten om onbemande luchtvaart op grote schaal mogelijk te maken. Egbert licht toe: “Nederland is relatief dicht bevolkt met grote(re) gevaren, de Europese regelgeving is klaar maar we moeten nog aantonen dat een aantal dingen veilig kunnen uitvoeren. Denk aan zaken als de luchtwaardigheid van een drone. Maar vooral betrouwbare communicatie en de drone separeren van ander vliegverkeer zijn grote uitdagingen, in FNS gaan we aan de slag met deze uitdagingen. We hebben daar nog een stap te zetten.”

Mogelijke oplossingen
De laatste tien jaar werd er gewerkt met een radioverbinding tussen de zender en de drone, een betrouwbaar systeem dat goed werkt bij korte afstanden maar niet klaar is voor de toekomstige mogelijkheden en klantwensen met drones.
“We kijken nu naar alternatieven zoals een nieuw netwerk van grondstations, werken met satelliet of gebruik maken van het landelijk dekkend netwerk van telecommunicatie. Dit zijn - samen met een betrouwbare verbinding - essentiële onderzoeksvragen.”

DDS en FNS
DDS is werkpakketleider bij Programmalijn 3, Werkpakket 1 Transport Hubs en verwacht daarbij - als eindgebruiker - ook wensen neer te leggen om onbemande luchtvaart op een goede manier via het telecommunicatienetwerk te laten werken. Er wordt in dit werkpakket samengewerkt met partijen als TNO, Ericsson en Odido. “Uiteindelijk zullen de resultaten hiervan ook breder inzetbaar worden ook voor vervoer over de weg en water. Wij zetten in FNS al onze kennis en netwerk in rondom luchtactiviteiten. We staan nu nog in de beginfase en gaan kijken hoe we de infrastructuur klaar kunnen maken voor onze toepassing,” vult Egbert aan.
“Wat ons ook bijzonder aanspreekt aan FNS is de ambitie dat er meer Europese en Nederlandse IP’s  en ontwikkeling in het 6G-netwerk komt te zitten, zodat we minder afhankelijk zijn van Amerika en Azië zoals bij 5G.”

DDS3

Instappen zodra het gaat vliegen
Als drone operator kijkt DDS goed naar de huidige klantvraag. DDS heeft een consortium gebouwd van geïnteresseerde partijen en richt zich momenteel op drone bezorging van urgente (medische) producten maar ook op transport tussen het vaste land en de Waddeneilanden. Voorlopig richt zij zich op projecten met een meer maatschappelijke draagvlak zoals oplossingen voor het leefbaar houden van rurale gebieden. Veelal samen met lokale overheden. Egbert geeft een toelichting: “De levenstandaard op peil houden in deze rurale gebieden is steeds lastiger. Huisartsen en apothekers die weg trekken, bibliotheken die gaan centraliseren, maar ook het uitkleden van het openbaar vervoer en het lastiger vinden van personeel zijn aanleiding om in deze gebieden naar mogelijkheden met drone bezorging te kijken. Dit vraagt best wat out-of- the box denken.”

Ontnuchteren
Bezorging met drones is nog steeds in ontwikkeling, maar er zijn al enkele tests en pilotprogramma's uitgevoerd over de hele wereld. De status ervan kan variëren afhankelijk van het land en de regelgeving. DDS heeft tot nu toe vooral getest en pilots uitgevoerd met een enkele drone, er zijn nog geen concrete toepassingen met bezorgdrones operationeel. “Het lijkt soms alsof er al heel veel kan rondom bezorging met drones, in ander landen gebeurt er ook al een en ander. Er zijn partijen die ambities hebben voor hele snelwegen van drones, ook onze klanten willen eigenlijk gelijk van start.
Helaas starten we onze gesprekken vaak met een ontnuchterende boodschap en gaan we stap voor stap aan de slag om de toekomst van drone bezorging mogelijk te maken.”

DDS 2