Kick-off Werkpakket Human Capital Agenda


Het FNS werkpakket 4.4 Human Capital Agenda had haar kick-off op 2 april 2024. Deze eerste bijeenkomst vormde de basis voor een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen op het gebied van Human Capital, die de opkomst van 6G-technologie met zich meebrengt.

De eerste sessie, die er niet alleen op gericht was om elkaar beter te leren kennen, maar ook om de missie te consolideren - zorgen voor een geschoold en gekwalificeerd personeelsbestand tegen 2030 om alle FNS-innovaties te realiseren. 6G belooft innovaties te katalyseren in sectoren als logistiek, gezondheidszorg, communicatie en productie. Om deze vooruitgang te realiseren, moeten er echter onderwijsprogramma's worden opgezet en moet de werkgelegenheid in verschillende sectoren worden gestimuleerd.

De diverse groep bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven (zowel groot als klein), regio's in het hele land (van noord tot zuid, van oost tot west), verschillende onderwijsniveaus (universiteit, toegepaste wetenschappen, beroepsopleiding) en overheden en kennisinstellingen. Hun mandaat is om een actieagenda op te stellen om de 2030-doelstelling te halen. De aanpak van het werkpakket bestaat uit het beantwoorden van drie belangrijke vragen:

  1. Hoe ziet arbeid en onderwijs er uit in 2030 zodat er voldoende mensen zijn? (Visie)
  2. Wat moeten we doen om dat te realiseren? (doelen)
  3. Waar beginnen we mee? (actieagenda)

Tijdens het kick-off event werd de eerste vraag verkend, waarbij het Platform Talent voor Technologie (PTvT) verantwoordelijk was voor het verwerken van deze input, het samenvatten ervan en het valideren met de deelnemers. De groep streeft ernaar om deze drie vragen op te lossen voor de zomer van 2024, met de volgende sessie gepland bij ROCvA West in Amsterdam.

Mocht je aan willen sluiten bij de werkgroep, ben je natuurlijk van harte welkom. We gaan de resultaten sowieso met iedereen delen zodat je mee kunt denken.

Op 14 mei 2024 is er een partner bijeenkomst met alle FNS partners.  Daar zullen we een update geven over de voortgang van onze werkgroep.